17. Memorijal kap. Marka Marinovića - 02.10.2021.

Molimo ispunite podatke u prilogu. Za bilo kakve nejasnoće slobodno nas kontaktirajte na mob 0914130808

Ime jedrilice
Registarski broj
Br. na jedru
LOA (duljina preko svega u m)
Klub jedrilice učesnika
Broj vinjete
Ime i prezime, Adresa, Mob./Tel., E-mail
Ako je u nekoj grupi manje od 3 jedrilica, Regatni Odbor može ih pridružiti najbližoj grupi ili rasporediti na neki drugi način. Raspodjela u grupe neće biti temelj za Protest ili Zahtjev za obeštećenje.
Br. dopuštenja / vrijedi do:
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Ime i prezime, br. verifikacije, klub
Suglasan sam voditi se Regatnim pravilima i svim ostalim pravilima koja se primjenjuju na ovoj regati. Izjavljujem da preuzimam odgovornost za štete koje mogu prouzročiti osobama i objektima za vrijeme natjecanja na regati 17. Memorijal kap. Marka Marinovića. Klikom na POŠALJI potvrđujem svoju prijavu, potpis i istinitost svih navedenih podataka.