Privremena adresa JK Delfin za dostavu pošte je Marsovo polje 8, Pula.

Kontakt br. mob. 0914130808

OIB: 72401122700

e-mail: info@jkdelfin.hr

IBAN: HR1423600001102516959

SWIFT CODE: ZABAHR2X

 

SVI KOJI ŽELE IĆI NA REGATE U 2022g.

 do 31.03. treba uplatiti:

200,00kn  –  1.čl. obitelji

150,00kn – 2.čl. iste obitelji

100,00kn – 3.člana iste obitelji i svakog sljedeći

 

SVI KOJI NE ŽELE IĆI NA REGATE I SAMO  PODRŽAVAJU JK DELFIN

Iznosi članarina:

150,00kn – 1. čl. obitelji

100,00kn – 2. čl. iste obitelji

50,00kn – 3. čl. iste obitelji i svaki sljedeći član obitelji.

 

Osnivanje

Vučemo svoje korijene iz 2003. godine kao sekcija u sastavu PŠRD Delfin iz Pule, Kandlerova 25, a kasnije Verudella 1, Pula. Prema zakonskoj obvezi, a sukladno članku 10 Statuta PŠRD Delfin sekcija jedriličara stječe pravnu osobnost i postaje samostalna udruga JK Delfin 08.12.2015.g., te se smatra sljednikom PŠRD Delfin. Pokretač JK Delfin i 1. predsjednik je bio Klaudio Krivičić.

Jedriličarski klub Delfin je nevladina i nestranačka udruga. Neprofitna je pravna osoba. Upisana je u registar udruga sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. Klub je amaterski, te tako djeluju na takmičenjima njegovi članovi i takmičarske ekipe. Klub ima svoj žiro-račun te je samostalan u ostvarivanje ciljeva određenih Statutom.

Članica smo

Povijest

Prvi projekti pokrenuti su 2003g. U 2004g. započeli smo s organizacijom tri regate krstaša: Brionska, Arena cup, i regata Memorijal kap. Marka Marinovića. Regatom Arena kup oživilo se jedrenje u pulskoj luci i približilo građanima koji prate tijek regate s rive. Na Arena Mandrač kupu učestvuje preko 4o krstaša s preko 200 članova posade.

Kroz godine JK Delfin imao je takmičarku u klasi optimist koja je ostvarivala zavidne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Dvije posade natjecale su se u klasi šljuka. Jedan brod se takmičio u “ORC-i kup Hrvatska” te je višekratno nastupio na europskim i svjetskim ORC-i prvenstvima. Više brodova kontinuirano učestvuju na regatama Barcolana, regatama kupa Hrvatskog primorja te poznatim hrvatskim regatama: Viška, Fiumanka, Mrduja, Zadarska koka…

Od 2010.g. organiziramo Barbansku regatu uz podršku lokalne uprave.

U 2015.g. pokrenut je Argonaut kup koji predstavlja niz sportsko-rekreacijskih takmičenja krstaša u Istri u organizaciji prijateljskih klubova i podršci lokalne uprave – gradovima, općinama i TZ. U prvoj godini u sklopu Argonaut kupa bodovale su se Brionska regata, Arena Mandrač i Barbanska regata. U 2015. g. uspostavljena je i suradnja sa općinom i TZ Ližnjan i uvrštena je regata Ližnjan u Argonaut kup.

U 2016.g. pokrenuli smo “Ćakule pod jedrima” u zimskim mjesecima u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i drugim akterima na lokalnoj razini kako bi kulturu jedrenja proširili na širu populaciju. 

Međunarodna suradnja se uspostavljala sa brojnim klubovima i zemljama među kojima možemo istaknuti JK iz Mađarske koji su gostovali kod nas u sklopu njihovih priprema.

U 2021.g. u Argonaut kupu brojali smo 8 uspješno realiziranih regata i to Brioni, Tivoli, La mula de Parenzo, Barban, Trget, Ližnjanska, fRegata Poreč i završnica ARENA KUP.  Pokrenuli smo suradnju sa otokom Unije i odradili 1. trening regatu Pula – Unije – Pula u sklopu Lignjade. Uspostavili smo suradnju sa KHP te se u 2022.g. regate Argonaut kupa na kojima učestvuju jedriličari koji voze KHP boduju i za KHP. 

Dugogodišnju suradnju njegujemo sa jedriličarima iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke.

U 2022. g. Argonaut kup regate odvijati će se pod nadležnošću strukovnog saveza HJS, brojati će se 11 regata u organizaciji JK Delfin, 2 regate u organizaciji JK Horizont i 2 regate u organizaciji JK Uljanik. 

 

Misija

Pokreće nas strast prema jedrenju. Svojim djelovanjem ostvarujemo ciljeve definirane Statutom, organiziramo jedriličarske manifestacije, regate i projekte kojima promičemo jedrenje kao sport, rekreaciju i stil života.

Načela

Suradnja, otvorenost, korektnost, odgovornost, profesionalnost, dugoročnost, kontinuirano učenje, međunarodnost, kulturni identitet, takmičarski duh, zabava i zdravlje.

Vizija

Samoodrživi jedriličarski klub neovisan u radu koji okuplja brojne zaljubljenike u jedrenje – djecu i odrasle. Klub koji “živi” cijelu godinu, surađuje sa brojnim akterima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou te je sinonim promidžbe jedrenja i prepoznatljivosti Pule kao grada sportaša i rekreativaca jedriličara. Omiljeno mjesto okupljanja u gradu Puli jedriličarima, zaljubljenicima u jedriličarsku priču.

UPRAVA JK Delfin

Na izvanrednoj Skupštini JK Delfin održanoj 08.09.2021. jednoglasno je izabrano:

PREDSJEDNICA: Sanja Vale Čupić

TAJNIK: Sergio Žgomba

UPRAVNI ODBOR:
Sanja Vale Čupić, Sergio Žgomba, Damir Pahljina, Oleg Tognon, Marino Višković, Renato Pajković i Željko Pašić.

NADZORNI ODBOR:

Livio Načinović, Oleg Sanković i Maden Hodak.


STEGOVNO POVJERENSTVO:

Bernard Čupić, Darko Terlević i Sanja Desnica

Dokumenti JK Delfin