Privremena adresa JK Delfin za dostavu pošte je Marsovo polje 8, Pula.

Kontakt br. mob. 0914130808

OIB: 72401122700

e-mail: info@jkdelfin.hr

IBAN: HR1423600001102516959

SWIFT CODE: ZABAHR2X

 

SVI KOJI ŽELE IĆI NA REGATE U 2022g.

 do 31.03. treba uplatiti:

200,00kn  –  1.čl. obitelji

150,00kn – 2.čl. iste obitelji

100,00kn – 3.člana iste obitelji i svakog sljedeći

 

SVI KOJI NE ŽELE IĆI NA REGATE I SAMO  PODRŽAVAJU JK DELFIN

Iznosi članarina:

150,00kn – 1. čl. obitelji

100,00kn – 2. čl. iste obitelji

50,00kn – 3. čl. iste obitelji i svaki sljedeći član obitelji.

 

Osnivanje

Vučemo svoje korijene iz 2003. godine kao sekcija u sastavu PŠRD Delfin iz Pule, Kandlerova 25, a kasnije Verudella 1, Pula. Prema zakonskoj obvezi, a sukladno članku 10 Statuta PŠRD Delfin sekcija jedriličara stječe pravnu osobnost i postaje samostalna udruga JK Delfin 08.12.2015.g., te se smatra sljednikom PŠRD Delfin. Pokretač JK Delfin i 1. predsjednik je bio Klaudio Krivičić.

Jedriličarski klub Delfin je nevladina i nestranačka udruga. Neprofitna je pravna osoba. Upisana je u registar udruga sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. Klub je amaterski, te tako djeluju na takmičenjima njegovi članovi i takmičarske ekipe. Klub ima svoj žiro-račun te je samostalan u ostvarivanje ciljeva određenih Statutom.

Članica smo

Povijest

Prvi projekti pokrenuti su 2003g. U 2004g. započeli smo s organizacijom tri regate krstaša: Brionska, Arena cup, i regata Memorijal kap. Marka Marinovića. Regatom Arena kup oživilo se jedrenje u pulskoj luci i približilo građanima koji prate tijek regate s rive. Na Arena Mandrač kupu učestvuje preko 4o krstaša s preko 200 članova posade.

Kroz godine JK Delfin imao je takmičarku u klasi optimist koja je ostvarivala zavidne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Dvije posade natjecale su se u klasi šljuka. Jedan brod se takmičio u “ORC-i kup Hrvatska” te je višekratno nastupio na europskim i svjetskim ORC-i prvenstvima. Više brodova kontinuirano učestvuju na regatama Barcolana, regatama kupa Hrvatskog primorja te poznatim hrvatskim regatama: Viška, Fiumanka, Mrduja, Zadarska koka…

Od 2010.g. organiziramo Barbansku regatu uz podršku lokalne uprave.

U 2015.g. pokrenut je Argonaut kup koji predstavlja niz sportsko-rekreacijskih takmičenja krstaša u Istri u organizaciji prijateljskih klubova i podršci lokalne uprave – gradovima, općinama i TZ. U prvoj godini u sklopu Argonaut kupa bodovale su se Brionska regata, Arena Mandrač i Barbanska regata. U 2015. g. uspostavljena je i suradnja sa općinom i TZ Ližnjan i uvrštena je regata Ližnjan u Argonaut kup.

U 2016.g. pokrenuli smo “Ćakule pod jedrima” u zimskim mjesecima u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i drugim akterima na lokalnoj razini kako bi kulturu jedrenja proširili na širu populaciju. 

Međunarodna suradnja se uspostavljala sa brojnim klubovima i zemljama među kojima možemo istaknuti JK iz Mađarske koji su gostovali kod nas u sklopu njihovih priprema.

U 2021.g. u Argonaut kupu brojali smo 8 uspješno realiziranih regata i to Brioni, Tivoli, La mula de Parenzo, Barban, Trget, Ližnjanska, fRegata Poreč i završnica ARENA KUP.  Pokrenuli smo suradnju sa otokom Unije i odradili 1. trening regatu Pula – Unije – Pula u sklopu Lignjade. Uspostavili smo suradnju sa KHP te se od 2022.g. regata Memorijal Marinović dodatno pored Argonaut kupa (AK) boduje i za Kup Hrvatskog primorja (Kup HP) . 

Dugogodišnju suradnju njegujemo sa jedriličarima iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke.

U 2022. g. pokrenuli smo 1. navigacijsku regatu Full Moon regatavanjem Pula – Cres. Pokrećemo novu proljetnu regatu Pula – Unije pod nazivom Tko prije na Unije i manifestacijsku regatu kojom obilježavamo Dan Istarske županije  “Istra pod jedrima”. 

Sve regate koje se boduju za Argonaut kup odvijati će se pod nadležnošću strukovnog saveza HJS, voziti će se po OPEn Cruising, Racing i ORC. U AK brojati će se 11 regata u organizaciji JK Delfin, 2 regate u organizaciji JK Horizont i 2 regate u organizaciji JK Uljanik. 

 

Misija

Pokreće nas strast prema jedrenju. Svojim djelovanjem ostvarujemo ciljeve definirane Statutom, organiziramo jedriličarske manifestacije, regate i projekte kojima promičemo jedrenje kao sport, rekreaciju i stil života.

Načela

Suradnja, otvorenost, korektnost, odgovornost, profesionalnost, dugoročnost, kontinuirano učenje, međunarodnost, kulturni identitet, takmičarski duh, zabava i zdravlje.

Vizija

Samoodrživi jedriličarski klub neovisan u radu koji okuplja brojne zaljubljenike u jedrenje – djecu i odrasle. Klub koji “živi” cijelu godinu, surađuje sa brojnim akterima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou te je sinonim promidžbe jedrenja i prepoznatljivosti Pule kao grada sportaša i rekreativaca jedriličara na krstašima.

Omiljeno mjesto okupljanja u gradu Puli jedriličarima, zaljubljenicima u jedriličarsku priču.

UPRAVA JK Delfin

Na izvanrednoj Skupštini JK Delfin održanoj 08.09.2021. jednoglasno je izabrano:

PREDSJEDNICA: Sanja Vale Čupić

TAJNIK: Sergio Žgomba

UPRAVNI ODBOR:
Sanja Vale Čupić, Sergio Žgomba, Damir Pahljina, Oleg Tognon, Marino Višković, Renato Pajković i Željko Pašić.

NADZORNI ODBOR:

Livio Načinović, Oleg Sanković i Maden Hodak.


STEGOVNO POVJERENSTVO:

Bernard Čupić, Darko Terlević i Sanja Desnica

Dokumenti JK Delfin