Adresa JK Delfin za dostavu pošte je Marsovo polje 8, Pula.

Kontakt br. mob. 0914130808

OIB: 72401122700

e-mail: info@jkdelfin.hr

IBAN: HR1423600001102516959

SWIFT CODE: ZABAHR2X

 

IBAN: HR1423600001102516959

Model: 00

Poziv na br.: OIB člana

Opis plaćanja: (ime i prezime) članarina klubu

IF YOU ARE OUTSIDE CROATIA:

Swift code: ZABAHR2X

Članarina klubu do 31.05. 2024. iznosi:

– 30 EUR / osoba +10 EUR verifikacija pri HJS

Za višečlane obitelji članarina se umanjuje kako slijedi:

– 15 EUR / osoba  za 2. i svakog sljedećeg člana iste obitelji. Verifikacija iznosi uvijek 10 EUR/osoba

Roditelji svoju maloljetnu djecu upisuju potpuno besplatno u klub. Samo verifikacija pri HJS iznosi 10 EUR/osoba.

Članarina vrijedi za cijelu kalendarsku godinu.

 Klub svoje članove verificira pri HJS.

 
Verifikacija pri HJS nakon 31.05. uvećava za  + 10 EUR.

Osnivanje

Vučemo svoje korijene iz 2003. godine kao sekcija u sastavu PŠRD Delfin iz Pule, Kandlerova 25, a kasnije Verudella 1, Pula. Prema zakonskoj obvezi, a sukladno članku 10 Statuta PŠRD Delfin sekcija jedriličara stječe pravnu osobnost i postaje samostalna udruga JK Delfin 08.12.2015.g., te se smatra sljednikom PŠRD Delfin. Pokretač JK Delfin i 1. predsjednik je bio Klaudio Krivičić.

Jedriličarski klub Delfin je nevladina i nestranačka udruga. Neprofitna je pravna osoba. Upisana je u registar udruga sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. Klub je amaterski, te tako djeluju na takmičenjima njegovi članovi i takmičarske ekipe. Klub ima svoj žiro-račun te je samostalan u ostvarivanje ciljeva određenih Statutom.

Članica smo

HRVATSKOG JEDRILIČARSKOG SAVEZA

JEDRILIČARSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE "SPORT ZA SVE"

SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA PULE

Povijest

Prvi projekti pokrenuti su 2003g. U 2004g. započeli smo s organizacijom tri regate krstaša: Brionska, Arena cup, i regata Memorijal kap. Marka Marinovića. Regatom Arena kup oživilo se jedrenje u pulskoj luci i približilo građanima koji prate tijek regate s rive. Na Arena Mandrač kupu učestvuje preko 4o krstaša s preko 200 članova posade.

Kroz godine JK Delfin imao je takmičarku u klasi optimist koja je ostvarivala zavidne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Dvije posade natjecale su se u klasi šljuka. Jedan brod se takmičio u “ORC-i kup Hrvatska” te je višekratno nastupio na europskim i svjetskim ORC-i prvenstvima. Više brodova kontinuirano učestvuju na regatama Barcolana, regatama kupa Hrvatskog primorja te poznatim hrvatskim regatama: Viška, Fiumanka, Mrduja, Zadarska koka…

Od 2010.g. organiziramo Barbansku regatu uz podršku lokalne uprave.

U 2015.g. pokrenut je Argonaut kup koji predstavlja niz sportsko-rekreacijskih takmičenja krstaša u Istri u organizaciji prijateljskih klubova i podršci lokalne uprave – gradovima, općinama i TZ. U prvoj godini u sklopu Argonaut kupa bodovale su se Brionska regata, Arena Mandrač i Barbanska regata. U 2015. g. uspostavljena je i suradnja sa općinom i TZ Ližnjan i uvrštena je regata Ližnjan u Argonaut kup.

U 2016.g. pokrenuli smo “Ćakule pod jedrima” u zimskim mjesecima u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i drugim akterima na lokalnoj razini kako bi kulturu jedrenja proširili na širu populaciju. 

Međunarodna suradnja se uspostavljala sa brojnim klubovima i zemljama među kojima možemo istaknuti JK iz Mađarske koji su gostovali kod nas u sklopu njihovih priprema.

U 2021.g. u Argonaut kupu brojali smo 8 uspješno realiziranih regata i to Brioni, Tivoli, La mula de Parenzo, Barban, Trget, Ližnjanska, fRegata Poreč i završnica ARENA KUP.  Pokrenuli smo suradnju sa otokom Unije i odradili 1. trening regatu Pula – Unije – Pula u sklopu Lignjade. Uspostavili smo suradnju sa KHP te se od 2022.g. regata Memorijal Marinović dodatno pored Argonaut kupa (AK) boduje i za Kup Hrvatskog primorja (Kup HP) . 

Dugogodišnju suradnju njegujemo sa jedriličarima iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke.

U 2022. g., u 3.mj. pokrenuli smo jedriličarski sportsko kulturni spektakl 1. navigacijsku regatu Full Moon regatavanjem Pula – Cres. U 5.mj. pokrenuli smo novu proljetnu regatu Pula – Unije pod nazivom Tko prije na Unije i manifestacijsku regatu kojom obilježavamo Dan Istarske županije  “Istra pod jedrima”. Sve regate koje se odvijaju u Puli održavaju se pod sloganom manifestacije “Pula pod jedrima”. Pula pod jedrima smo pokrenuli sa Arena regatom 2021g, u 10.mj. s ciljem poticanja šire zajednice na uključivanje u regatne manifestacije, povezujući sport, udruge i poduzetništvo potičući kreativno stvaralaštvo i razvijajući kulturu jedrenja za sve generacije i kroz cijelu godinu.   

Sve regate koje se boduju za Argonaut kup odvijati će se pod nadležnošću strukovnog saveza HJS, voziti će se po OPEN Cruising, Racing i ORC. AK u 2022g. broji 10 regata u organizaciji JK Delfin, 1 regatu u organizaciji JK Horizont i 2 regate u organizaciji JK Uljanik. 

 

Misija

Pokreće nas strast prema jedrenju. Svojim djelovanjem ostvarujemo ciljeve definirane Statutom, organiziramo jedriličarske manifestacije, regate i projekte kojima promičemo jedrenje kao sport, rekreaciju i stil života.

Načela

Suradnja, otvorenost, korektnost, odgovornost, profesionalnost, dugoročnost, kontinuirano učenje, međunarodnost, kulturni identitet, takmičarski duh, zabava i zdravlje.

Vizija

Samoodrživi jedriličarski klub neovisan u radu koji okuplja brojne zaljubljenike u jedrenje – djecu i odrasle. Klub koji “živi” cijelu godinu, surađuje sa brojnim akterima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou te je sinonim promidžbe jedrenja i prepoznatljivosti Pule kao grada sportaša i rekreativaca jedriličara na krstašima.

Omiljeno mjesto okupljanja u gradu Puli jedriličarima, zaljubljenicima u jedriličarsku priču.

UPRAVA JK Delfin

Na izvanrednoj Skupštini JK Delfin održanoj 08.09.2021. jednoglasno je izabrano:

PREDSJEDNICA: Sanja Vale Čupić

TAJNIK: Sergio Žgomba

UPRAVNI ODBOR:
Sanja Vale Čupić, Sergio Žgomba, Damir Pahljina, Oleg Tognon, Marino Višković, Renato Pajković i Željko Pašić.

NADZORNI ODBOR:

Livio Načinović, Oleg Sanković i Maden Hodak.


STEGOVNO POVJERENSTVO:

Bernard Čupić, Darko Terlević i Sanja Desnica

Dokumenti JK Delfin