• 60tak vlasničkih jedrilica

  • Od MAXI jedrenjaka

  • RACING jurilica

  • PERFORMANCE KRSTAŠA

  • FAMILY KRSTAŠA

  • VINTAGE - JEDRILICA STARIJIH OD 35g.

  • 200tinjak članova, zaljubljenika u more...

Adresa JK Delfin za dostavu pošte je Marsovo polje 8, Pula.

Kontakt br. mob. 0914130808

OIB: 72401122700

e-mail: info@jkdelfin.hr

IBAN: HR1423600001102516959

SWIFT CODE: ZABAHR2X

 

IBAN: HR1423600001102516959

Model: 00

Poziv na br.: OIB člana

Opis plaćanja: (ime i prezime) članarina klubu

IF YOU ARE OUTSIDE CROATIA:

Swift code: ZABAHR2X

Članarina klubu do 31.05. 2024. iznosi:

– 30 EUR / osoba +10 EUR verifikacija pri HJS

Za višečlane obitelji članarina se umanjuje kako slijedi:

– 15 EUR / osoba  za 2. i svakog sljedećeg člana iste obitelji. Verifikacija iznosi uvijek 10 EUR/osoba

Roditelji svoju maloljetnu djecu upisuju potpuno besplatno u klub. Samo verifikacija pri HJS iznosi 10 EUR/osoba.

Članarina vrijedi za cijelu kalendarsku godinu.

 Klub svoje članove verificira pri HJS.

 
Verifikacija pri HJS nakon 31.05. uvećava za  + 10 EUR.

Jedrenje ti je zanimljivo, uzbudljivo!
Pridruži se ekipi entuzijasta jedriličara JK DELFIN.
Spajamo sport i kulturu, sve generacije, jedrimo na racing i family jedrilicama, OPEN i ORC i
živimo jedrenje kroz cijelu godinu.

Pokreće nas strast prema jedrenju.

Pridruži nam se tijekom cijele godine

Pridruži se našim timovima, posadama na regatama, treninzima i druženjima. Podijeli s nama svoja jedriličarska i takmičarska iskustva ili uči od iskusnih takmičara…

Možeš s nama jedriti i učiti od iskusnih jedriličara, uključiti se u organizaciju našeg programa na moru i kopnu…

Svaki zaljubljenik u jedrenje je dobro došao.

Član kluba može postati svaka osoba koja prihvaća odredbe Statuta. Članom kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost kluba.

Član kluba može biti:

Podupirući

Redovni

Počasni

Više o članstvu možete pročitati u Statutu – čl. 14

Sve info su na Naslovnici i početku ove stranice!

Potrebno je poslati Prijavnicu.

*  Ako želiš ići na regate onda treba ispuniti prvu Prijavnicu (želim ići na regate) koja uključuje članarinu klubu i verifikaciju strukovnom savezu HJS.

* Ako ne želiš ići na regate već samo biti član JK Delfin onda treba ispuniti drugu Prijavnicu bez verifikacije HJS (želim samo podržati članstvom).

Maloljetnu djecu roditelji, koji su članovi JK Delfin, upisuju potpuno besplatno. Ako djeca već nisu upisana potrebno je ispuniti Prijavnicu br. 3.

Ako želite učestvovati na regatama koje su u kalendaru HJS morate imati verifikaciju pri HJS. Za svoje članove radimo prijave pri HJS.

Trebaju vam informacije koje nisu na stranicama. Slobodno nas kontaktirajte:

e-mail: info@jkdelfin.hr

Viber: 0914130808

PREDSJEDNICA: Sanja Vale Čupić

TAJNIK: Sergio Žgomba

UPRAVNI ODBOR: Sanja Vale Čupić, Sergio Žgomba, Damir Pahljina, Oleg Tognon, Renato Pajković i Željko Pašić.

NADZORNI ODBOR: Livio Načinović, Oleg Sanković i Mladen Hodak.

STEGOVNO POVJERENSTVO: Bernard Čupić, Darko Terlević i Sanja Desnica.

VERIFICIRANI SPORTAŠI:  Izlist HJS


Svaki novi zaljubljenik i entuzijast jedrenja je dobro došao
uključiti se u rad Jk Delfin i skupa sa nama živjeti jedrenje.

Osnivanje

Vučemo svoje korijene iz 2003. godine kao sekcija u sastavu PŠRD Delfin iz Pule, Kandlerova 25, a kasnije Verudella 1, Pula. Prema zakonskoj obvezi, a sukladno članku 10 Statuta PŠRD Delfin sekcija jedriličara stječe pravnu osobnost i postaje samostalna udruga JK Delfin 08.12.2015.g., te se smatra sljednikom PŠRD Delfin. Pokretač JK Delfin i 1. predsjednik je bio Klaudio Krivičić.

Jedriličarski klub Delfin je nevladina i nestranačka udruga. Neprofitna je pravna osoba. Upisana je u registar udruga sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. Klub je amaterski, te tako djeluju na takmičenjima njegovi članovi i takmičarske ekipe. Klub ima svoj žiro-račun te je samostalan u ostvarivanje ciljeva određenih Statutom.

Članica smo

HRVATSKOG JEDRILIČARSKOG SAVEZA

JEDRILIČARSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE "SPORT ZA SVE"

SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA PULE

Povijest

Prvi projekti pokrenuti su 2003g. U 2004g. započeli smo s organizacijom tri regate krstaša: Brionska, Arena cup, i regata Memorijal kap. Marka Marinovića. Regatom Arena kup oživilo se jedrenje u pulskoj luci i približilo građanima koji prate tijek regate s rive. Na Arena Mandrač kupu učestvuje preko 4o krstaša s preko 200 članova posade.

Kroz godine JK Delfin imao je takmičarku u klasi optimist koja je ostvarivala zavidne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Dvije posade natjecale su se u klasi šljuka. Jedan brod se takmičio u “ORC-i kup Hrvatska” te je višekratno nastupio na europskim i svjetskim ORC-i prvenstvima. Više brodova kontinuirano učestvuju na regatama Barcolana, regatama kupa Hrvatskog primorja te poznatim hrvatskim regatama: Viška, Fiumanka, Mrduja, Zadarska koka…

Od 2010.g. organiziramo Barbansku regatu uz podršku lokalne uprave.

U 2015.g. pokrenut je Argonaut kup koji predstavlja niz sportsko-rekreacijskih takmičenja krstaša u Istri u organizaciji prijateljskih klubova i podršci lokalne uprave – gradovima, općinama i TZ. U prvoj godini u sklopu Argonaut kupa bodovale su se Brionska regata, Arena Mandrač i Barbanska regata. U 2015. g. uspostavljena je i suradnja sa općinom i TZ Ližnjan i uvrštena je regata Ližnjan u Argonaut kup.

U 2016.g. pokrenuli smo “Ćakule pod jedrima” u zimskim mjesecima u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i drugim akterima na lokalnoj razini kako bi kulturu jedrenja proširili na širu populaciju. 

Međunarodna suradnja se uspostavljala sa brojnim klubovima i zemljama među kojima možemo istaknuti JK iz Mađarske koji su gostovali kod nas u sklopu njihovih priprema.

U 2021.g. u Argonaut kupu brojali smo 8 uspješno realiziranih regata i to Brioni, Tivoli, La mula de Parenzo, Barban, Trget, Ližnjanska, fRegata Poreč i završnica ARENA KUP.  Pokrenuli smo suradnju sa otokom Unije i odradili 1. trening regatu Pula – Unije – Pula u sklopu Lignjade. Uspostavili smo suradnju sa KHP te se od 2022.g. regata Memorijal Marinović dodatno pored Argonaut kupa (AK) boduje i za Kup Hrvatskog primorja (Kup HP) . 

Dugogodišnju suradnju njegujemo sa jedriličarima iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke.

U 2022. g., u 3.mj. pokrenuli smo jedriličarski sportsko kulturni spektakl 1. navigacijsku regatu Full Moon regatavanjem Pula – Cres. U 5.mj. pokrenuli smo novu proljetnu regatu Pula – Unije pod nazivom Tko prije na Unije i manifestacijsku regatu kojom obilježavamo Dan Istarske županije  “Istra pod jedrima”. Sve regate koje se odvijaju u Puli održavaju se pod sloganom manifestacije “Pula pod jedrima”. Pula pod jedrima smo pokrenuli sa Arena regatom 2021g, u 10.mj. s ciljem poticanja šire zajednice na uključivanje u regatne manifestacije, povezujući sport, udruge i poduzetništvo potičući kreativno stvaralaštvo i razvijajući kulturu jedrenja za sve generacije i kroz cijelu godinu.   

Sve regate koje se boduju za Argonaut kup odvijati će se pod nadležnošću strukovnog saveza HJS, voziti će se po OPEN Cruising, Racing i ORC. AK u 2022g. broji 10 regata u organizaciji JK Delfin, 1 regatu u organizaciji JK Horizont i 2 regate u organizaciji JK Uljanik. 

 

Misija

Pokreće nas strast prema jedrenju. Svojim djelovanjem ostvarujemo ciljeve definirane Statutom, organiziramo jedriličarske manifestacije, regate i projekte kojima promičemo jedrenje kao sport, rekreaciju i stil života.

UPRAVA JK Delfin

Na izvanrednoj Skupštini JK Delfin održanoj 08.09.2021. jednoglasno je izabrano:

PREDSJEDNICA: Sanja Vale Čupić

TAJNIK: Sergio Žgomba

UPRAVNI ODBOR:
Sanja Vale Čupić, Sergio Žgomba, Damir Pahljina, Oleg Tognon, Marino Višković, Renato Pajković i Željko Pašić.

NADZORNI ODBOR:

Livio Načinović, Oleg Sanković i Maden Hodak.


STEGOVNO POVJERENSTVO:

Bernard Čupić, Darko Terlević i Sanja Desnica

Dokumenti JK Delfin