Rezultati naših jedriličara u 2021

DAVOR ŠKORIĆ

REGATA: SUSAK ZA DVOJE

1
mjesto - Grupa
2
mjesto ukupno dvojac
1
natjecatelja ukupno dvojac i posade
10
nm
10
sata jedrenja

SANJA VALE ČUPIĆ I BERNARD ČUPIĆ

REGATA: SUSAK ZA DVOJE

2
mjesto - Grupa
2
mjesto ukupno
1
natjecatelja ukupno dvojac i posade
10
nm
10
sata jedrenja

MARIO KUNDIH i tim

REGATA: OFF SHORE JABUKA

2
mjesto - Grupa
2
mjesto ukupno
1
natjecatelja ukupno
10
nm
10
sati jedrenja

IVAN BABIĆ i tim

REGATA: ARENA KUP - PULA

1
mjesto - Grupa
2
mjesto ukupno
1
natjecatelja ukupno
10
nm
10
jedriličara

RENATO PAJKOVIĆ i tim

REGATA: ZADARSKA KOKA

2
mjesto - Grupa
2
mjesto ukupno
1
natjecatelja ukupno
10
nm
1
sata jedrenja

MARIO KUNDIH, LUKA BLAIĆ i tim

REGATA: VIŠKA REGATA

1
mjesto - Grupa CO
1
natjecatelja ukupno

DAMIR PAHLJINA i tim

REGATA: ZADARSKA KOKA

2
mjesto - Grupa
1
natjecatelja ukupno

MARINO VIŠKOVIĆ i tim

REGATA: TRGET

1
mjesto ukupno
1
mjesto - Grupa

DAMIR PAHLJINA

REGATA: MRDUJA

3
mjesto - Grupa

SANDI VEDE

REGATA: MRDUJA

3
mjesto - Grupa

VALTER LONČARIĆ

REGATA: MRDUJA

3
mjesto - Grupa

IVAN BABIĆ

REGATA: LOŠINJSKA

1
mjesto - Grupa

SANJA VALE ČUPIĆ

REGATA: TRGET

2
mjesto - Grupa

DAVOR ŠKORIĆ

REGATA: LOŠINJSKA

2
mjesto - Grupa

MARINO VIŠKOVIĆ

REGATA: ARENA

1
mjesto - Grupa

BERNARD ČUPIĆ

REGATA: TRGET

2
mjesto - Grupa

SLOBODAN VUČIĆ

REGATA: ARENA

3
mjesto - Grupa

SANJA VALE ČUPIĆ I BERNARD ČUPIĆ

REGATA: ARENA

3
mjesto - Grupa

DAVOR ŠKORIĆ

REGATA: ARENA

2
mjesto - Grupa

SLOBODAN VUČIĆ

REGATA: ARENA

3
mjesto - Grupa

DAVOR ŠKORIĆ

REGATA: M. KAP. MARINOVIĆ

2
mjesto - Grupa

MISLAV KODARIĆ

REGATA: M. KAP. MARINOVIĆ

3
mjesto - Grupa

SERGIO ŽGOMBA

REGATA: M. KAP. MARINOVIĆ

2
mjesto - Grupa

ANA PAŠIĆ i ŽELJKO PAŠIĆ

REGATA: M. KAP. MARINOVIĆ

1
mjesto - Grupa

Uskoro ćemo objaviti sve rezultate i sve natjecatelje...