GODIŠNJA ČLANARINA

Dragi članovi kluba, 
kao i svake godine GODIŠNJA ČLANARINA kluba za sve članove iznosi 150 kn, dok je za prvog člana familije 100 kn, a za drugog i svakog sljedećega člana familije 50 kn. 
Iznos registracije i verifikacije prema HJS-u, za članove koji žele nastupati na službenim regatama u okviru natjecateljskog kalendara saveza iznosi: 
za prijavu od  01.01.-31.01.2019. = 55kn
               od  01.02.-30.04.2019.= 80 kn
               od  01.05.-31.12.2019. = 100 kn
 
*VAŽNO!!! 
Članovi koji se registriraju i verificiraju pri HJS-u dužni su obaviti liječnički pregled pri medicini rada i dostaviti potvrdu tajniku kluba. Cijena liječničkog pregleda je 80,00kn te je poželjno da ju uplatite zajedno s članarinom i verifikacijom. Termini pregleda biti će naknadno utvrđeni i objavljeni na web stranici kluba. 
Uplatu godišnje članarine i verifikacije možete izvršiti na račun JK Delfina internet bankarstvom, općom uplatnicom ili svaki utorak od 18:00-19:00h na PŠRD Delfin osobno blagajniku / tajniku / predsjedniku kluba. 
PODATCI ZA UPLATU: 
IBAN: HR1423600001102516959
MODEL PLAĆANJA: HR00
POZIV NA BROJ: OIB člana 
Opis plaćanja: Članarina 2019. – Ime i prezime
Srdačan pozdrav! 
 
Sergio Žgomba, 
predsjednik kluba