Članarina i verifikacija za 2017. godino

Pozivamo sve članove koji to još nisu obavili da uplate članarinu i verifikaciju za 2017. god. prema odluki upravnog odbora:

Odluka_clanarina_2017

Članarina i verifikacija može se uplatiti:

  • na račun kluba IBAN HR1423600001102516959  ili
  • na sastancima utorkom u 18 sati.